The DR JOZSEF LAW FIRM in Hungary, and the Law Office in the USA is known for its professionalism, dynamism and dedication to win cases.

A DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA  Magyarországon, és az ügyvédi iroda az USA-ban hivatástudatáról, dinamizmusáról valamint elkötelezettségéről ismert az ügyek nyertes befejezése érdekében.

Law Practice with International Expertise - Ügyvédi Praxis Nemzetközi Szakértelemmel

Copyright ©  2010-2013    DR JOZSEF LAW FIRM  / DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA

This web page is maintained by DR JOZSEF LAW FIRM, registered at the Budapest Bar Association. The laws and legal regulations related to lawyers and information about client rights are accessible through the website of the Hungarian Bar Association www.magyarugyvedikamara.hu.

 

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

  Site Map