Practice Areas - Szakterületek

 

We are maintaining a trusted and respected legal practice in Hungary and in the US, including litigation, mediation and alternative dispute resolution; our practice areas are: Corporate Law and Business Associations,  Business Bankruptcy and Reorganization, Venture Capital Law, Foreign Direct Investment, International Business Law & Transactions, International Trade Law, Torts, USA Immigration Law.

Megbízható és elismert ügyvédi praxist folytatunk Magyarországon és az USA-ban, ide értve a peres képviseletet, közvetítői eljárásban részvételt és peren kívüli képviseletet. Szakterületeink többek közt: cégjog, képviseleti és különböző szervezeti formák joga, üzleti csődeljárás és újraalakítás, befektetési jog, külföldi közvetlen befektetések, nemzetközi üzleti jog és tranzakciók joga, nemzetközi kereskedelmi jog, kártérítési jog, és USA bevándorlási jog.

           

j0395954

 

Copyright ©  2010-2013    DR JOZSEF LAW FIRM  / DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA

This web page is maintained by DR JOZSEF LAW FIRM, registered at the Budapest Bar Association. The laws and legal regulations related to lawyers and information about client rights are accessible through the website of the Hungarian Bar Association www.magyarugyvedikamara.hu.

 

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

  Site Map