Terms of Use - Használati Feltételek

  1. The material contained in this web site is provided solely for informational purposes.

Honlapunk kizárólag információs célt szolgál, tartalma tájékoztató jellegű.

 

  1. This information is not intended to create, or the receipt of information does not constitute an attorney-client relationship.

Az információk, hozzáférések honlapunkon nem szándékoznak létrehozni ügyvéd-ügyfél kapcsolatot és az információk fogadása sem tekinthető annak.

 

  1. Please do not send information to us that you consider confidential without our written agreement or permission from us.

Kérjük ne küldjön nekünk bizalmas információt írásbeli megállapodás vagy hozzájárulás nélkül.

 

  1. The information in our web site is not guaranteed to be accurate, complete or up-to-date; it should not be relied upon or construed as legal advice. You should not act or elect not to act based upon the information on our web site without seeking professional counsel.

Honlapunkon található információk nem garantáltan pontosak, teljesek vagy naprakészek; nem tekinthetők hivatkozási alapjak vagy jogi tanácsadásnak, ezért kérjük ezen információk alapján ne döntsön anélkül hogy ügyvéd tanácsát, képviseletét kérné.

 

  1. DR JOZSEF LAW FIRM has its principal office in Budapest, Hungary. We do not wish to represent anyone as a result of their viewing of this web site in any state in which this web site may not comply with all applicable laws and ethical rules, or to represent anyone with respect to legal matters related to the laws of any state or country in which our lawyers are not admitted to practice law.

A DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA székhelye Budapesten, Magyarországon található. Nem kívánunk képviselni senkit olyan államokból, jelen honlap megtekintése után, amely államok jogával és etikai szabályaival honlapunk nem áll összhangban, vagy ahol Ügyvédi Irodánk illetve ügyvédje(i), képviselői nem praktizálhatnak.

 

  1. This web site may contain links to web sites not maintained by DR JOZSEF LAW FIRM, therefore we are not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site nor does inclusion of a link in our web site to another web site imply recommendation, approval or endorsement by us of the site.

Ez a honlap tartalmazhat linkeket olyan weboldalakra amelyeket nem a DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA kezel, ezért nem vállalunk felelősséget semmilyen linkelt oldalért vagy linkért amely továbbított oldalt tartalmaz, sem pedig azért, ha mások linkelnek a mi weboldalainkra, honlapunkra más oldalakról, továbbá semmilyen link más weboldalra nem jelent javaslatot, elismerést vagy támogatást irodánk részéről.

 

Copyright ©  2010-2013    DR JOZSEF LAW FIRM  / DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA

This web page is maintained by DR JOZSEF LAW FIRM, registered at the Budapest Bar Association. The laws and legal regulations related to lawyers and information about client rights are accessible through the website of the Hungarian Bar Association www.magyarugyvedikamara.hu.

 

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett DR JÓZSEF ÜGYVÉDI IRODA tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

  Site Map